โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม – รวมพลังแห่งความภักดี

Posted on : November 30, -0001
Views : 5
Embed CodeIframeReport Video

รวมพลังแห่งความภักดี เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และร่วมกันรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89
วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2559

Bookmark the permalink.