3D model

บริการถ่ายภาพแผนที่ 3 มิติ

บริการถ่ายภาพสามมิติด้วยเครื่องบินโดรน  เพื่อทำแผนที่จำลองเสมือนจริงสามารถใช้เม้าส์คลิกเพื่อซูมหรือปรับมุมมองของโมเดลแผนที่ และยังสามารถวัดระยะวัตถุจริงในแผนที่ได้